Sterk in mensenwerk!

Wij prikkelen en begeleiden mensen en organisaties die willen ontwikkelen in het uitwerken van de verandering waar ze van gaan glimlachen zodat ze bereidwillig en vitaal een waardevolle weg vooruit gaan in hun leven, werken en leren.

Wij werken met liefde en aandacht voor de dingen zoals ze écht zijn. We gaan voorbij aan makkelijke antwoorden en gaan met jou op zoek naar wat hout snijd en een werkbaar en vitaal antwoord vormt op de vragen die je hebt. We doen dat prikkelend, met humor, speels, met aandacht voor geluk én ongeluk, kracht- en talentgericht, werkend vanuit idealen en vanuit wie jij bent. Die twinkeling in je ogen, die glimlach op je gezicht en je neiging om onbevangen te zijn wie je bent doen ertoe.

We doen ons werk ambachtelijk, zijn professionals met kennis en ervaring rondom complexe thematiek en jij mag erop vertrouwen dat je kunt profiteren van onze know-how in het vinden van jouw weg vooruit. Kennismaken? Welkom!

Waar we jou mee kunnen helpen:

Coaching

Wat is jouw stip op de horizon? Wil jij je ontwikkelen en een stap verder komen in het realiseren van jouw dromen en doelen? Coaching biedt jou ondersteuning om focus te bepalen in waar je in je werk en/of privé naar toe wil en te onderzoeken wat er nodig is om daar te komen. In een coachingstraject richt je je op doelen die voor jou belangrijk zijn, geef je aandacht aan wie je bent en wat jou drijft, wat je kwaliteiten zijn en waar je energie van krijgt. Je neemt serieus wat jou in de weg zit. Zo vorm je een goede basis voor het bepalen van jouw stappen vooruit. Je zet stappen, je leert omarmen en omgaan met wie je bent en wat het leven je geeft, je groeit, staat stil bij wat je onderweg tegenkomt en viert je successen.

Supervisie

Werk je in een mensgericht beroep? In de gezondheidszorg, hulpverlening, het onderwijs, pastoraat, management of het HRM? Dan is supervisie een kans om je zelfkennis te vergroten en te groeien. In een supervisietraject ga je op een methodische manier aan de slag met je persoonlijke leervragen. Die leervragen hebben alles te maken met wie jij bent in relatie tot het werk dat je doet en wat je daarin tegenkomt. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld vragen rondom stress, afstand en nabijheid, veranderingen, cliënten, werkstijl, motivatie, leiderschap, grenzen, balans tussen werk en privé. Je neemt betekenisvolle werkervaringen onder de loep, reflecteert op je functioneren en houdt je bezig met de vraag hoe jouw functioneren zich verhoudt tot de eisen die het beroep aan je stelt en de organisatie waar je voor werkt. Je formuleert antwoorden op de vragen die je hebt, neemt dit weer mee in toekomstige situaties en leert zo jezelf optimaal in te zetten.

Psychosociale Hulpverlening

Loop je vast en overzie je niet meer hoe je verder moet? Wil je dat het beter met je gaat dan dat het nu gaat? Loop je steeds weer tegen dezelfde thema’s en patronen aan? Wij bieden psychosociale hulpverlening aan volwassenen en jongeren vanaf 12 jaar. Je bent welkom voor individuele gesprekken en ook relatie- en/of gezinsgesprekken zijn mogelijk. In een hulpverleningstraject gun je jezelf de ruimte om wat dieper in te gaan en te delen over waarin je vastloopt. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld problemen op het gebied van relaties, rouwverwerking, onzekerheid, zelfvertrouwen, somberheid, pijnlijke emotionele ervaringen, het vormgeven van de opvoeding. Je neemt de tijd om ervaren problemen te begrijpen, emoties te verwerken en niet helpende overlevingspatronen los te laten. Samen zoeken we naar een bij jou passende manier om met je situatie om te gaan. Resultaat: meer energie, keuzevrijheid, in het hier-en-nu leven, jezelf kunnen zijn, in verbinding staan met de ander, dankbaarheid en een constructievere omgang met je eigen en andermans behoeften en emoties.

Wat clienten over ons zeggen:

Ik heb mijn supervisietraject bij Albert als zeer prettig ervaren. Albert gaf me veel ruimte om mijn proces op mijn eigen manier te doorlopen. Hier was hij, heel prettig, niet te veel sturend in. Waar hij wel sturend in was, was me bij de les houden (‘waar wilde ik ook alweer naar toe?’). Dit vond ik heel fijn, omdat ik soms ‘alle kanten op kon waaien’.
(Anouk – Jeugdzorgwerker/ Pleegzorgbegeleider bij Trias Jeugdhulp)

De supervisie die ik van Albert heb gekregen is een leerzame periode geweest. Het was best intensief doordat je in het proces aangezet wordt om tot zelfreflectie te komen. Dat was voor mij een hele tijd geleden. Hier en daar heb ik zitten ploeteren om het allemaal voor elkaar te krijgen. Door in gesprek te gaan en heb ik handvatten gekregen die het voor mij mogelijk maakten om weer te groeien in mijn werk,daar waar ik vast liep. Ik heb zelfvertrouwen gekregen en het voelt als een nieuw begin. Het is mij zeer zeker waard geweest om dit supervisieproces te doorlopen. Albert is makkelijk toegankelijk, zeer professioneel en met hier en daar een vleugje humor, kijk ik voldaan terug op dit afgelopen half jaar.
(Francis Bruggeman, Jeugdzorgwerker Coachen en Ondersteunen / Dagbehandeling Jonge kind bij Trias Jeugdhulp)
.
Toen ik vast liep op mijn werk en dit zich uitte in overspannenheid kreeg ik Albert als supervisor toegewezen om mij te helpen zaken op een rij te zetten en te ontdekken of dit nu de juiste werkplek was. Door goede reflectievragen te stellen en aan de hand van het model van Bateson mijn verhaal uit te beelden en te doorlopen heeft hij mij erg geholpen. Ik heb nu goed doordachte keuzes kunnen maken met betrekking tot mijn functie, waar ik heel blij mee ben.

(Judith, Werkbegeleider in de zorg voor mensen met NAH, LVB en GGZ-problematiek)

Albert

Ik ben van huis uit maatschappelijk werker en SKJ-geregistreerd jeugd- en gezinstherapeut. Ik werk als LVSC-geregistreerd (team)coach en supervisor, als organisatiebegeleider en trainer in het sociaal domein en het onderwijs. Ik geef aandacht aan de dingen zoals ze echt zijn, ontdaan van het sociaal wenselijke, voorbij gaand aan de makkelijke antwoorden en voor de hand liggende clichés. Ik ga met jou, met jouw team, met jouw organisatie op zoek naar wat écht hout snijd en een werkbaar en vitaal antwoord. Kracht- en talentgericht, werkend vanuit idealen, vanuit wie jij bent, want die twinkeling in je ogen, die glimlach op je gezicht en je neiging om onbevangen te spelen doen ertoe. Dat wil ik met je bereiken! Dat doe ik ambachtelijk, want ik ben een professional met knowhow en ervaring in complexe thematiek. Dat doe ik prikkelend: uitdagend, met scherpte, creativiteit, humor, speels, op zoek naar ‘het achterste van je tong’, door terug te geven wat ik zie gebeuren of aan je op doe zodat jij daarop kan reflecteren, door tegen te spreken, met de vinger op de zere plek waar nodig en aanmoedigend zoveel als kan. Ik ben fan en voorstander van sturen op verantwoordelijkheid en vertrouwen, van inclusie, co-creatie, horizontale hiërarchie, de overtuiging dat ‘love wins’ en (appel)taart! Ik krijg jeuk, grijze haren en beproevingen van ongeduld van het tegenovergestelde, van superioriteit, mensen die met hun grote ego’s boven anderen gaan staan en hun positie misbruiken. Ik meen het als ik zeg dat ik je niet in de weg wil zitten met mijn oordeel of ideeën over hoe het moet of hoort. Mijn ideaal: een stevig, moedig en identiteitsvol tegenover voor je zijn, zodat jij iemand (een identiteitsvol, moedig, stevig tegenover) kunt zijn en worden tegenover mij en de mensen om je heen. Ik wil dat jij jezelf en de ander leert zien en vitaler wordt in wat je doet en de relaties die je hebt.

Bianca

Ik werk als Orthopedagoog (SKJ- en NVO-geregistreerd, incl. diagnostiekaantekening) in de gehandicaptenzorg en in de GGZ. Ik bevind me momenteel in de laatste fase van de opleiding tot GZ-psycholoog. Ik ben als integratief coach, als trainer, supervisor en leertherapeut verbonden aan Groundwork. Ik werk met aandacht en warmte, creatief en speels, met oog voor integratie. Mijn expertisegebieden zijn: LVB, trauma, angst& stemming en dwang.